Kolejny kurs za nami!

Nasz zespół ukończył kurs IBITA BOBATH „Rozumowanie kliniczne dla pacjentów neurologicznych”.
Ponadto od dzisiaj mamy w zespole certyfikowanego terapeutę IBITA BOBATH!
Dyrektor Ośrodka Neurorehabilitacji, Łukasz Banasik ukończył niezbędne szkolenia rozwijające, zgłębiając wiedzę odnośnie metody IBITA bobath i pracy z pacjentem neurologicznym.
Cieszymy się, że mimo pandemii, możemy nieustannie rozwijać się i być dla Was.
Czym jest Metoda IBITA Bobath?
IBITA Bobath skupia się przede wszystkim na:
normalizacji dystrybucji napięcia mięśniowego (zwłaszcza mięśni odpowiadających za prawidłową postawę i właściwy wzorzec ruchowy) nauczaniu motorycznym przy wykorzystaniu bodźców sensorycznych. usprawnianiu i zwiększaniu samodzielności pacjenta w aktywności dnia codziennego.
Metoda Bobath jest stosowana na całym świecie. Przyjęte w niej założenia i sposoby postępowania nie wywołują kontrowersji i są powszechnie akceptowane.
Głównymi założeniami Bobath IBITA są:
💚nauczanie motoryczne,
💚plastyczność układu nerwowego,
💚wykorzystanie bodźcowania sensorycznego oraz proprioreceptywnego,
💚normalizacja napięcia mięśniowego (co warunkuje prawidłową postawę i wzorzec ruchowy),
💚prowadzenie pacjenta w kierunku samodzielności poprzez zwiększenie jego własnych zasobów i aktywności,
💚przygotowanie pacjenta do realizacji konkretnych funkcji znajdujących zapotrzebowanie w aktywnościach dnia codziennego,
💚dążenie do wyhamowywania reakcji nieprawidłowych oraz uzyskania kontrolowanych ruchów selektywnych.
Skip to content