NASZA MISJA

DSC01458 Ośrodek Neurorehabilitacji w Turce

Misja ośrodka neurorehabilitacji to zapewnienie kompleksowej opieki i wsparcia pacjentom z uszkodzeniami neurologicznymi w celu poprawy ich jakości życia, funkcji fizycznych, emocjonalnych i społecznych. Misja ośrodka neurorehabilitacji polega na zapewnieniu kompleksowej, holistycznej i indywidualnej opieki, która umożliwia pacjentom osiągnięcie jak najwyższej możliwej jakości życia i niezależności po przebytym urazie neurologicznym.


Ośrodek stara się osiągnąć ten cel poprzez różnorodne działania, takie jak:

Diagnoza i ocena: Przeprowadzanie kompleksowej oceny stanu pacjentów, identyfikacja ich potrzeb oraz określenie indywidualnych celów rehabilitacji.

Indywidualny plan rehabilitacji: Opracowywanie spersonalizowanego planu rehabilitacji dla każdego pacjenta, uwzględniającego ich indywidualne cele i potrzeby.

Fizjoterapia: Wykorzystywanie terapii manualnej, ćwiczeń terapeutycznych, technik mobilizacji i innych metod fizjoterapeutycznych w celu poprawy funkcji ruchowych i koordynacji.

Terapia zajęciowa: Zapewnianie terapii zajęciowej, która pomaga pacjentom w powrocie do codziennych czynności życia oraz umożliwia rozwój umiejętności społecznych i zawodowych.

Terapia mowy i języka: Udzielanie wsparcia pacjentom w przywracaniu umiejętności komunikacji, rozumienia mowy i poprawie funkcji poznawczych.

Opieka psychologiczna: Świadczenie wsparcia psychologicznego dla pacjentów i ich rodzin, pomagając im radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi i psychologicznymi związanymi z urazem neurologicznym.

Edukacja pacjentów i rodzin: Zapewnianie edukacji dotyczącej urazów neurologicznych, rehabilitacji oraz technik samoopieki, aby pacjenci i ich rodziny mogli aktywnie uczestniczyć w procesie rekonwalescencji.

Kontynuacja opieki po wypisie: Zapewnienie pacjentom kontynuacji opieki i wsparcia po opuszczeniu ośrodka, np. poprzez programy ambulatoryjne lub porady telemedyczne.