osrodekneurorehabilitacji.pl

ośrodek neurorehabilitacji w lublinie

Oferta

OFERTA

KONSULTACJA LEKARSKA

Lekarz neurolog

250 zł

Lekarz rehabilitacji. Medycznej

 250 zł

Lekarz Neurolog Dzieciecy

250 zł

Psychiatra

 350 zł

KONSULTACJE SPECIALISTÓW

Opinia/zaświadczenie od specjalisty

100 zł

Konsultacja logopedyczna

150 zł

Konsultacja psychologiczna

150 zł

Konsultacja niemowląt

160 zł

Konsultacja fizjoterapeutyczna

150 zł

TERAPIA

Terapia ręki

140 zł/40min

Terapia indywidualna

150 zł/50min

Terapia niemowląt

160 zł/50min

Terapia metodą Vojty

160 zł/50min

Terapia logopedyczna

150 zł/50min

Terapia psychologiczna

150 zł/50min

Gipsowanie
Materiały do gipsowania

200 zł
35 zł rolka

Masaż

140 zł/60min

70 zł/30min

TERAPIA ROBOTYCZNA

Terapia z wykorzystaniem stołu Erigo Pro

150 zł

Terapia z wykorzystaniem Lokomatu Pro 6

250 zł