osrodekneurorehabilitacji.pl

ośrodek neurorehabilitacji w lublinie

OFFER

OFFER

CONSULTATION

Speech therapist’s consultation

180 PLN

Psychologist’s consultation

150 PLN

Neurodevelopmental diagnostics of neonates

150 PLN

Physiotherapist’s consultation

150 PLN

THERAPY

Hand therapy​

120 PLN/40min

Individual therapy

130 PLN/50min

Vojta method therapy

140 PLN/50min

Terapia metodą Vojty

140 PLN/50min

Speech therapy

130 PLN/50min

Psychological therapy

130 PLN/50min

Vision therapy

130 PLN/50min

Massage

120 PLN/60min

60 PLN/30min

ROBOTIC THERAPY

Therapy with the Erigo Pro table

130 PLN

Therapy with Lokomat Pro 6

200 PLN

Vision therapy with C-Eye (oculography)

130 PLN