Psychologia w urazach neurologicznych zajmuje się zrozumieniem, diagnozą i leczeniem problemów psychicznych oraz emocjonalnych związanych z uszkodzeniami mózgu lub układu nerwowego. Wśród urazów neurologicznych mogą być udary, urazy głowy, stany zapalne mózgu, urazy rdzenia kręgowego, czy też choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera czy stwardnienie rozsiane.

Psycholog Ośrodka Neurorehabilitacji specjalizujący się w tym obszarze współpracuje z neurologami, psychiatrami oraz fizjoterapeutami, aby zapewnić kompleksową opiekę Pacjentom.  Zadaniem psychologa jest ocena funkcjonowania emocjonalnego i poznawczego pacjentów po urazach neurologicznych, pomoc w dostosowaniu się do zmian wynikających z uszkodzenia mózgu, wsparcie w radzeniu sobie ze stresem, depresją czy lękiem, oraz pomoc w rehabilitacji psychicznej.

Metody pracy psychologa w tym obszarze mogą obejmować ocenę neuropsychologiczną, terapię poznawczo-behawioralną, terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych oraz wsparcie rodzinne. Ważne jest, aby psycholog był świadomy specyfiki problemów psychicznych związanych z urazami neurologicznymi oraz miał odpowiednie doświadczenie i wykształcenie w pracy z takimi pacjentami.

mozg Ośrodek Neurorehabilitacji w Turce
zajęcia neurorehabilitacji dla dorosłych