Poznaj nasz Zespół

ŁUKASZ BANASIK
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY OŚRODKIEM NEUROREHABILITACJI

Jestem dyrektorem Ośrodka Neurorehabilitacji, który kieruje zespołem specjalistów dążących do zapewnienia kompleksowej i wysokiej jakości opieki pacjentom z uszkodzeniami neurologicznymi. Moje zaangażowanie w dziedzinę rehabilitacji neurologicznej wynika z pasji do pomagania innym w ich procesie rekonwalescencji oraz z zamiłowania do ciągłego doskonalenia i rozwoju świadczonych usług.

Moja rola jako dyrektora Ośrodka Neurorehabilitacji obejmuje zarządzanie codziennymi zabiegami, koordynację pracy zespołu terapeutycznego oraz zapewnienie, aby pacjenci otrzymywali opiekę opartą na najnowszych osiągnięciach naukowych i najlepszych praktykach klinicznych. Działam w oparciu o zasadę holistycznego podejścia do rehabilitacji, które uwzględnia nie tylko aspekty fizyczne, ale również emocjonalne i społeczne potrzeby pacjentów.

Pracuje jako fizjoterapeuta od kilkunastu lat. Większość swojego doświadczenia zawodowego zdobywałem w szpitalach i klinikach we Włoszech, pracując z pacjentami z problemami neurologicznymi. W swojej pracy wykorzystuje metody IBITA BOBATH i PNF.

Praca fizjoterapeuty daj mi wiele radości i satysfakcji. Prywatnie interesuje się lotnictwem komercyjnym i sportami siłowymi.

5
ALEKSANDRA BOGUSZ
Koordynator ds. Fizjoterapii

Jestem absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od początku pracuję z pacjentami neurologicznymi. Podczas terapii skupiam się na tym, żeby pacjent mógł jak najszybciej wrócić do swojego codziennego życia. W pracy wykorzystuję metody takie jak PNF czy IBITA Bobath. Staram się cały czas podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w specjalistycznych kursach, konferencjach i szkoleniach.

SYLWIA GRUDZIEŃ

Ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Interesuję się neurologią i w tym kierunku się dokształcam i rozwijam. W swojej pracy wykorzystuję metodę PNF. Podczas terapii bardzo ważne jest dla mnie nawiązanie pozytywnej relacji i współpracy z pacjentem. W wolnych chwilach, jako mama, poszerzam swoją wiedzę na temat psychologii dziecka i wychowania w duchu Pozytywnej Dyscypliny, co bardzo pomaga mi zrozumieć drugiego człowieka.

FIZJOTERAPEUCI

DOMINIKA WARPAS

Jestem magistrem fizjoterapii, ukończyłam studia z wyróżnieniem na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Moją pasją, przekutą w pracę zawodową, są pediatria oraz uroginekologia – dzięki nim każde zajecia dają mi dużo satysfakcji i motywacji w pracy zarówno z dziećmi, jak i z kobietami.
W terapii pacjenta wykorzystuję elementy metod neurorozwojowych, bazując na koncepcji NDT Bobath, PNF, technik mieśniowo-powięziowych, terapii manualnej, kinesiology tapingu, trójpłaszczyznowej terapii stóp czy ogólnej kinezyterapii, w oparciu o atmosferę komfortu, zaufania i bezpieczeństwa. W czasie wolnym stale pogłębiam swoją wiedzę na temat rehabilitacji niemowląt, dzieci i ich mam, uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach o tematyce pediatrycznej i uroginekologicznej, śledząc bieżące doniesienia ze świata nauki oraz tworząc własne publikacje naukowe.

MARTA STOCHMAL

Jestem absolwentką fizjoterapii UM w Lublinie. Zdobytą wiedzę sukcesywnie poszerzam o liczne kursy i szkolenia. Od początku swojej przygody z fizjoterapią interesuję się fizjoterapią dzieci i niemowląt. Od 2014 roku pracuję z najciężej chorymi dziećmi wymagającymi wentylacji mechanicznej przy pomocy respiratora. W swojej pracy wykorzystuję głównie metodę Vojty i Prechtla. Gdy jest taka potrzeba pracuję również w oparciu o metodę NDT- Bobath, czy terapię tkanek miękkich. Jestem osobą sumienną i w życiu zawodowym istotne jest dla mnie to, by stale iść naprzód. Należę do wąskiego grona osób, które nie przepracowały w swoim życiu ani dnia, w myśl powiedzenia „ Wybierz pracę którą kochasz i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu”. 

KACPER KOŁODZIEJ

Absolwent WSSP w Lublinie, specjalizujący się praca z pacjentami neurologicznymi w tym dziećmi i dorosłymi. Prowadzę terapię z wykorzystaniem urządzeń robotycznych takich jak Lokomat, Erigo i C-Mill. Uczestnik wielu warsztatów i szkoleń z zakresu rehabilitacji neurologicznej w tym metody PNF, analizy chodu i postępowania w przewlekłej hemiplegii. Prelegent na drugiej międzynarodowej konferencji „Fizjoterapia pacjenta neurologicznego w XXI wieku”.

KINGA KRASOWSKA

Studia licencjackie ukończyłam na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, magisterskie na Akademi Nauk Stosowanych w Lublinie. Stosuję ukierunkowaną na cel funkcjonalny terapię, dlatego najczęściej wykorzystuję w pracy koncepcje takie jak PNF, NDT Bobath, masaż tkanek głębokich, PIR, elementy terapii manualnej. Ważna jest dla mnie dobra relacja z pacjentem oraz jego rodziną. Uważam, że aby fizjoterapeuta mógł jak najlepiej usprawniać swoich pacjentów, powinien stale podnosić swoje kwalifikacje – dlatego nieustannie się szkolę.

Ukończone przeze mnie kursy to m.in.:
✓Skoliozy- diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne – Prowadzący dr n. med. Piotr Kwiatkowski
✓Badanie dziecka z MPD pod kątem analizy chodu- Prowadząca Beata Wnuk
✓Rehabilitacja w przewlekłej hemiplegii- Prowadząca Joanna Tokarska
✓Kinesiology Taping plastrowanie dynamiczne – Prowadzący dr n. med. Tomasz Senderek
✓Warsztaty Kontrola posturalna ✓ Prowadzący Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Bobath
✓Ocena stawu biodrowego u dziecka z MPD – Prowadzący dr Rafał Mikołajczyk 
✓Konferencja Fizjoterapia pacjenta neurologicznego w XXI wieku
✓Liczne webinary, podcasty oraz szkolenia on-line od Krajowej Izby Fizjoterapeutów. 

ERIK SHTAIHERVALDT

W pracy fizjoterapeutycznej zawsze szukam skutecznej rehabilitacji i tworzę pozytywną atmosferę podczas terapii. Staram się podchodzić do pacjenta w sposób indywidualny, korzystając ze współpracy w zespole fizjoterapeutycznym, aby uzyskać jak najlepsze efekty leczenia dla pacjenta. Lubię pracę w zespole i zdobywam doświadczenie podczas pracy z pacjentami neurologicznymi.

ANNA PONIEWAŻ

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie.
Na co dzień pracuję z pacjentem neurologicznym.
Prowadząc terapię zwracam szczególną uwagę na komfort pacjenta,co przekłada się na
efektywność ćwiczeń.
Zdobywając doświadczenie w zawodzie staram się wychodzić naprzeciw potrzebom
pacjenta, dlatego też stale podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach,
szkoleniach oraz konferencjach.
Kursy i szkolenia: 
✓ PNF podstawowy
✓Masaż Tkanek Głębokich
✓Spastyczność
✓ “Wczesną fizjoterapia pacjentów po urazowym i nie urazowym uszkodzeniu mózgu”.
✓ “Badanie i leczenie zaburzeń strukturalnych w schorzeniach neurologicznych.”
✓ “Postępowanie terapeutyczne w przewlekłej fazie po udarze”
✓ Warsztaty organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Bobath :“Kontrola posturalna”, “Kończyna górna”.

KATARZYNA SZEWCZYK

Jestem absolwentką studiów magisterskich Akademii Nauk Stosowanych w
Lublinie. W głównej mierze pracuję z pacjentami neurologicznymi. Starając się
systematycznie poszerzać swoje kompetencje uczestniczę w kursach,
warsztatach i konferencjach, nakierowanych na nowoczesne metody
stosowane w fizjoterapii neurologicznej. Od niedawna pracuję również z
dziećmi. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej,
która jest nieodłącznym elementem rehabilitacji pediatrycznej. Do każdego
pacjenta podchodzę w sposób indywidualny, dążąc do poprawy komfortu jego
życia. Praca daje mi mnóstwo satysfakcji a fizjoterapia neurologiczna jest moją
pasją.
Ukończone kursy:
– PNF – proprioceptywne torowanie nerwowo- mięśniowe
– DNS A- dynamiczna stabilizacja nerwowo- mięśniowa
– Funkcjonalna terapia manualna
– Terapia mięśniowo- powięziowych Punktów Spustowych
– Postępowanie terapeutyczne w przewlekłej fazie po udarze
– Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej
– Kinezjotaping
Warsztat: Analiza i terapia chodu u pacjentów po udarze, z uwzględnieniem
najnowszych rozwiązań technologicznych

MARGARITA ROZSA - WRÓBEL

Studia licencjackie ukończyłam na Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W pracy kieruję się indywidualnym podejściem do pacjenta, opartym na jego potencjale. Moją pasją zawodową jest studiowanie rozwoju dziecka, dlatego też stale pogłębiam swoją wiedzę, podnoszę kwalifikacje i umiejętności.Zajęcia z dziećmi dają mi dużo satysfakcji i przyjemności z wykonywanego zawodu.Narzędziem mojej pracy  są metody takie jak NDT Bobath i PNF oraz duża dawka motywacji.

PSYCHOLOG

KATARZYNA SZCZĘSNA

Jestem absolwentką studiów magisterskich z Psychologii, specjalność Neuropsychologia i Psychologia kliniczna, specjalistą z zakresu Psychosomatyki i Somatopsychologii oraz Certyfikowanym Terapeutą Ręki. Doświadczenie kliniczne zdobywałam pracując w Klubie Samopomocy, na Oddziałach Dziennych oraz projektach realizujących zadania z zakresu terapii i rehabilitacji psychologicznej i usług specjalistycznych. W Ośrodku zajmuję się działaniami terapeutycznymi i treningami funkcji, które mają na celu redukcję objawów zaburzeń poznawczych i emocjonalnych. Udzielam wsparcia i pomocy psychologicznej. W pracy wykorzystuję odpowiednie podejście do pacjentów, które cechuje elastyczność, otwartość i umiejętność słuchania. Jestem osobą, która stale chce się rozwijać i podnosić poziom swoich kwalifikacji. Dobro drugiego człowieka stawiam na pierwszym miejscu. Największym motywatorem dla mnie jest to, gdy widzę efekty swojej pracy.

RECEPCJA

NATALIA RYCEK I KASJANA LATO

15 Ośrodek Neurorehabilitacji w Turce