Sprzęt

W naszej pracy chętnie korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, żeby jak najlepiej pomagać pacjentom. Zapraszamy do skorzystania ze sprzętów takich jak:

Erigo Pro – stół do pionizacji pacjenta

Lokomat Pro 6 – urządzenie wspierające redukcję chodu. Jedyne tego typu urządzenie dostępne na lubelszczyźnie.

Bieżnia C-Mill – urządzenie do reedukacji i terapii chodu

Neuroforma – system do rehabilitacji funkcjonalnej

Cyberoko C-Eye® PRO – jest produktem medycznym, wykorzystującym technologię śledzenia wzroku.

System do dynamicznego odciążenia pacjenta Elveo

 

 

Erigo Pro

Jest to specjalistyczny stół pionizujący, szczególnie dedykowany pacjentom neurologicznym. Umożliwia naprzemienne obciążanie nóg, jak podczas chodzenia. Zapewnia pacjentowi możliwość przebywania w pozycji pionowej z równoczesną symulacją chodu, dzięki czemu zapobiega niekorzystnym skutkom unieruchomienia i przygotowuje do prób samodzielnego stania czy chodzenia. Stanowi bardzo ważne uzupełnienie terapii funkcjonalnej pacjenta.

Bieżnia C-Mill

Zaawansowany system C-Mill jest niezastąpiony w  codziennej terapii funkcjonalnejC-Mill pozwala na prowadzenie treningów w rehabilitacji wczesnointerwencyjnej. Dzięki zaawansowanemu systemowi C-Mill pozwala usprawnić wzorzec chodu, a także redukować ryzyko upadku. Rozwinięcie treningu o bieżnię C-Mill to także poprawa dystrybucji balansu. 

Wczesna rehabilitacja jest możliwa dzięki opcjom treningu balansu oraz systemowi odciążenia pacjenta. Trening prowadzony jest dzięki projekcjom na powierzchni bieżni. Daje to możliwość przyzwyczajenia pacjenta do patrzenia w przód i jednoczesnej uwagi podczas chodu.

Zalety C-Mill:

  • trening chodu w sposób poprawny funkcjonalnie,
  • możliwość wielokrotnego powtarzania i zróżnicowania treningu,
  • trening jest motywujący i angażujący dla pacjenta,
  • trening w bezpiecznym środowisku,
  • dostępne narzędzia do oceny chodu,
  • obiektywne pomiary i testy,
  • monitorowanie osiągów w czasie rzeczywistym,
  • raportowanie,
  • łatwość podpięcia pacjenta i rozpoczęcia terapii.
Neuroforma

Nowoczesny system umożliwiający rehabilitację w warunkach wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego biofeedback. Pozwala na łączenie zadań ruchowych z elementami poznawczymi, co wpływa na zwiększenie skuteczności całego procesu rehabilitacyjnego.

Cyberoko C-Eye® PRO

C-Eye® PRO jest produktem medycznym, wykorzystującym technologię śledzenia wzroku. Jest to jedyne narzędzie, które pomaga personelowi medycznemu w ocenie stanu świadomości oraz rehabilitacji pacjentów z różnorodnymi zaburzeniami neurologicznymi, bazujące na interakcji
wzrokowej. Innowacyjność C-Eye potwierdzają lekarze i terapeuci z różnych stron świata.

System do dynamicznego odciążenia pacjenta Elveo

Urządzenie umożliwiające pracę w wysokich pozycjach nawet z pacjentem w ciężkim stanie. Zapewnia bezpieczeństwo i zmniejsza lęk przed upadkiem. Pozwala na pracę zarówno na stałym podłożu jak i na bieżni. Wykorzystywany do różnych zadań funkcjonalnych dla pacjenta w bezpiecznym środowisku.

Lokomat Pro 6

Lokomat Pro to unikalne urządzenie do reedukacji chodu, umożliwiające trening na bieżni z uwzględnieniem prawidłowego wzorca chodu i dynamicznego odciążenia.

Trening z wykorzystaniem Lokomatu pozwala na rehabilitację na bieżni z jednoczesnym zachowaniem prawidłowego wzorca chodu – w warunkach dynamicznego odciążenia. Dzięki swojej unikatowej konstrukcji doskonale wspomaga proces rehabilitacji.

Regularne treningi lokomotoryczne z wykorzystaniem systemu Lokomat pozwalają zapobiegać wielu następstwom schorzeń neurologicznych. Dzięki ergonomicznej budowie pacjent może w trakcie treningu pokonać bardzo duża liczbę powtórzeń, co wymiernie wpływa na efektywność terapii.

Dynamiczne odciążenie jakie zapewnia Lokomat umożliwia wczesną naukę chodu u pacjentów bez dostatecznej siły mięśniowej. Wartość odciążenia sterowana jest elektronicznie i dopasowywana do potrzeb pacjenta. Pacjent otrzymuje informacje o prawidłowym przebiegu cyklu chodu na ekranie komputera po przez oprogramowanie zawierające funkcję biofeedback. Sprzężenie zwrotne jest bardzo przydatne, ponieważ pacjent świadomie kontroluje swój ruch i wpływa na jego jakość w aktywny sposób.

Lokomat zapobiega utrwalaniu patologicznych wzorców już we wczesnym etapie rehabilitacji neurologicznej, a także umożliwia bardzo wczesne rozpoczęcie odtwarzania fizjologicznego ruchu u pacjenta.

Zastosowanie terapeutyczne Lokomat Pro:
-uszkodzenia rdzenia kręgowego,
-urazy mózgu,
-endoprotezy,
-rdzeniowy zanik mięśni
-udary,
-stwardnienie rozsiane,
-porażenie mózgowe,
-choroba Parkinsona