osrodekneurorehabilitacji.pl

ośrodek neurorehabilitacji w lublinie

SPRZĘT

 

neurorehabilitacja urządzenia
Lokomat Pro 6
Urządzenie wspierające reedukację chodu, jedyne tego typu urządzenie dostępne na Lubelszczyźnie
urządzenia zajęcia neurologiczne
ActiveLife
Multimedialny system do rehabilitacji ruchowej
ćwiczenia neurorehabilitacji urządzenia
Bieżnia C-Mill
urządzenie do reedukacji i terapii chodu
sala ćwiczeń ośrodek neurorehabilitacyjny
Cyberoko C-Eye® PRO
jest produktem medycznym, wykorzystującym technologię śledzenia wzroku
urządzenie terapia neurologiczna
Erigo Pro
specjalistyczny stół pionizujący dedykowany pacjentom neurologicznym

SPRZĘT

 

Lokomat Pro 6

neurorehabilitacja urządzenia
Czym jest Lokomat Pro?

Lokomat Pro to unikalne urządzenie do reedukacji chodu, umożliwiające trening na bieżni z uwzględnieniem prawidłowego wzorca chodu i dynamicznego odciążenia. Lokomat zapobiega utrwalaniu patologicznych wzorców już we wczesnym etapie rehabilitacji neurologicznej, a także umożliwia bardzo wczesne rozpoczęcie odtwarzania fizjologicznego ruchu u pacjenta.

Zastosowanie terapeutyczne Lokomat Pro:

-uszkodzenia rdzenia kręgowego,
-urazy mózgu,
-endoprotezy,
-rdzeniowy zanik mięśni
-udary,
-stwardnienie rozsiane,
-porażenie mózgowe,
-choroba Parkinsona rozpoczęcie odtwarzania fizjologicznego ruchu u pacjenta.

Bieżnia C-Mill

ćwiczenia neurorehabilitacji urządzenia
Czym jest Bieżnia C-Mill

Zaawansowany system C-Mill jest niezastąpiony w  codziennej terapii funkcjonalnej. C-Mill pozwala na prowadzenie treningów w rehabilitacji wczesnointerwencyjnej. Dzięki zaawansowanemu systemowi C-Mill pozwala usprawnić wzorzec chodu, a także redukować ryzyko upadku. 

Zalety C-Mill:
 • trening chodu w sposób poprawny funkcjonalnie,
 • możliwość wielokrotnego powtarzania i zróżnicowania treningu,
 • trening jest motywujący i angażujący dla pacjenta,
 • trening w bezpiecznym środowisku,
 • dostępne narzędzia do oceny chodu,
 • obiektywne pomiary i testy,
 • monitorowanie osiągów w czasie rzeczywistym,
 • raportowanie,
 • łatwość podpięcia pacjenta i rozpoczęcia terapii.

ActiveLife

urządzenia zajęcia neurologiczne
Czym jest ActiveLife

Multimedialny system do rehabilitacji ruchowej i aktywizacji kognitywnej Activlife to wysoce specjalistyczny sprzęt, który nie tylko rehabilituje, ale też przysparza pacjentom wiele zabawy.

Cyberoko C-Eye® PRO

sala ćwiczeń ośrodek neurorehabilitacyjny
Czym jest Cyberoko C-Eye® PRO
 • C-Eye® PRO jest produktem medycznym, wykorzystującym technologię śledzenia wzroku. Jest to jedyne narzędzie, które pomaga personelowi medycznemu w ocenie stanu świadomości oraz rehabilitacji pacjentów z różnorodnymi zaburzeniami neurologicznymi, bazujące na interakcji
  wzrokowej. 

Erigo Pro

urządzenie terapia neurologiczna
Czym jest Erigo Pro

Jest to specjalistyczny stół pionizujący, szczególnie dedykowany pacjentom neurologicznym. Umożliwia naprzemienne obciążanie nóg, jak podczas chodzenia. Zapewnia pacjentowi możliwość przebywania w pozycji pionowej z równoczesną symulacją chodu, dzięki czemu zapobiega niekorzystnym skutkom unieruchomienia i przygotowuje do prób samodzielnego stania czy chodzenia.