SPRZĘT

 

neurorehabilitacja urządzenia
Lokomat Pro 6
Urządzenie wspierające reedukację chodu, jedyne tego typu urządzenie dostępne na Lubelszczyźnie
urządzenia zajęcia neurologiczne
ActiveLife
Multimedialny system do rehabilitacji ruchowej
ćwiczenia neurorehabilitacji urządzenia
Bieżnia C-Mill
urządzenie do reedukacji i terapii chodu
sala ćwiczeń ośrodek neurorehabilitacyjny
Cyberoko C-Eye® PRO
jest produktem medycznym, wykorzystującym technologię śledzenia wzroku
urządzenie terapia neurologiczna
Erigo Pro
specjalistyczny stół pionizujący dedykowany pacjentom neurologicznym

SPRZĘT

 

Lokomat Pro

Lokomat Pro to najnowsza wersja zaawansowanego urządzenia do terapii chodu, które dostarcza innowacyjne metody reedukacji i rehabilitacji. Zaprojektowany we współpracy z Paraplegic Center w Balgrist University Hospital w Zurychu, Lokomat Pro został stworzony z myślą o pacjentach z różnymi schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi.

neurorehabilitacja urządzenia
Korzyści terapii z pomocą Lokomatu Pro
Precyzyjna reedukacja chodu

Lokomat Pro umożliwia pacjentom trening chodu z precyzją i kontrolą parametrów, takich jak prędkość, długość kroku i zakres ruchu. Dzięki temu możliwe jest dokładniejsze odtworzenie prawidłowego wzorca chodu.

Minimalizacja niekorzystnych efektów przedłużonego unieruchomienia

Lokomat Pro przyczynia się do minimalizacji negatywnych skutków długotrwałego unieruchomienia, takich jak osłabienie mięśni, utrata funkcji oraz zmiany w układzie kostno-stawowym.

Poprawa funkcji chodu

Systematyczne treningi na Lokomacie Pro przyczyniają się do poprawy funkcji chodu u pacjentów z różnymi schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi. Terapia na Lokomacie Pro pomaga w redukcji kompensacji i rozwijaniu prawidłowych wzorców ruchowych.

Obniżenie patologicznego napięcia mięśniowego

Lokomat Pro pomaga w redukcji patologicznego napięcia mięśniowego, które często występuje u pacjentów z różnymi schorzeniami neurologicznymi. Poprawa elastyczności mięśni i kontrola napięcia przyczyniają się do większej swobody ruchów.

Poprawę krążenia

Trening na Lokomacie Pro wpływa na poprawę krążenia obwodowego, trofiki tkanek i normalizację reakcji krążeniowych. To ma istotne znaczenie w procesie rehabilitacji i regeneracji tkanek.

 

Dzięki współpracy lekarzy, fizjoterapeutów i naukowców, Lokomat Pro jest stale udoskonalany i rozwijany, aby zapewnić pacjentom najlepszą jakość terapii i poprawić ich wyniki rehabilitacyjne. Jest to innowacyjne narzędzie, które otwiera nowe możliwości w terapii chodu i przyczynia się do przywracania funkcji chodu oraz poprawy jakości życia
pacjentów 
z różnymi schorzeniami.

 

Na czym polega terapia z wykorzystaniem Lokomatu Pro?

Urządzenie Lokomat Pro umożliwia trening na bieżni, uwzględniając prawidłowy wzorzec chodu oraz dynamiczne odciążenie. Dzięki możliwości ustawienia parametrów chodu, takich jak prędkość i długość kroku, Lokomat Pro zapewnia spersonalizowaną terapię, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. W trakcie treningu na Lokomacie Pro pacjenci mają możliwość treningu prawidłowego wzorca chodu, co przyczynia się do poprawy funkcji chodu oraz redukcji nieprawidłowych kompensacji.

Zastosowanie Lokomatu Pro w terapii chodu

Dzięki innowacyjnym funkcjom i precyzyjnemu dostosowaniu parametrów Lokomat Pro otwiera nowe możliwości w terapii chodu i przyczynia się do osiągania lepszych wyników terapeutycznych.

Jednym z głównych zastosowań Lokomatu Pro jest terapia pacjentów po udarach mózgu. Terapiana Lokomacie Pro umożliwia  naukę prawidłowego wzorca chodu, co przyczynia się do poprawy funkcji chodu oraz redukcji nieprawidłowych kompensacji. Pacjenci po udarze mózgu często borykają się z trudnościami w chodzeniu, a trening na Lokomacie Pro pozwala im skoncentrować się na poprawie motoryki i przywróceniu naturalnego wzorca chodu.

Stwardnienie rozsiane (SM) to kolejne schorzenie, w którym Lokomat Pro znajduje szerokie zastosowanie. Dzięki możliwości dostosowania prędkości, długości kroku i zakresu ruchu, Lokomat Pro umożliwia pacjentom ze stwardnieniem rozsianym skuteczną rehabilitację chodu. Systematyczne treningi na Lokomacie Pro przyczyniają się do poprawy funkcji mięśniowych, równowagi i stabilności, co wpływa na jakość życia pacjentów z SM.

Porażenie mózgowe (MPD) to kolejna grupa pacjentów, której terapia na Lokomacie Pro przynosi korzyści. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu parametrów chodu Lokomat Pro umożliwia pacjentom z MPD odtworzenie prawidłowego wzorca ruchowego. Trening na Lokomacie Pro stymuluje mięśnie, poprawia koordynację ruchową i umożliwia naukę i utrzymanie prawidłowego wzorca chodu.

Choroba Parkinsona jest kolejnym schorzeniem, w którym terapia na Lokomacie Pro może przynieść znaczące korzyści. Pacjenci z chorobą Parkinsona często zmagają się z trudnościami w chodzeniu, sztywnością mięśni i utratą równowagi. Terapia na Lokomacie Pro umożliwia pacjentom odtworzenie prawidłowego wzorca chodu, poprawę motoryki i redukcję objawów związanych z chorobą Parkinsona.

 Oprócz wymienionych schorzeń Lokomat Pro znajduje również zastosowanie w rehabilitacji pacjentów po urazach rdzenia kręgowego, w przypadku osłabienia mięśni na skutek długotrwałego unieruchomienia oraz innych schorzeniach neurologicznych i ortopedycznych.

Przeciwwskazania do terapii z Lokomatem Pro

Podczas rozważania terapii za pomocą Lokomatu Pro należy uwzględnić pewne przeciwwskazania. Przed rozpoczęciem terapii zaleca się skonsultowanie ze specjalistą. Oto kilka potencjalnych przeciwwskazań:

 • przekroczenie limitu masy ciała powyżej 135 kg
 • niestabilność układu szkieletowego, takie jak złamania, osteoporoza, niestabilność kręgosłupa
 • pacjenci korzystający z respiratora
 • zaburzenia naczyniowe kończyn dolnych
 • brak możliwości dostosowania ortezy do ciała
 • długotrwała terapia infuzyjna
 • zniekształcenia kręgosłupa
 • pacjenci z zaleceniem unieruchomienia
 • poważne deficyty funkcji poznawczych
 • obecność odleżyn, owrzodzeń lub innych uszkodzeń skóry kończyn dolnych
 • problemy z układem krążenia, takie jak np. zakrzepica
 • przeciwwskazania kardiologiczne, np. niestabilna choroba wieńcowa, arytmia
 • przeciwwskazania do pełnego obciążenia kończyn dolnych
 • zachowania autoagresywne pacjenta lub brak współpracy

Bieżnia C-Mill

ćwiczenia neurorehabilitacji urządzenia
Czym jest Bieżnia C-Mill

Zaawansowany system C-Mill jest niezastąpiony w  codziennej terapii funkcjonalnej. C-Mill pozwala na prowadzenie treningów w rehabilitacji wczesnointerwencyjnej. Dzięki zaawansowanemu systemowi C-Mill pozwala usprawnić wzorzec chodu, a także redukować ryzyko upadku. 

Zalety C-Mill:
 • trening chodu w sposób poprawny funkcjonalnie,
 • możliwość wielokrotnego powtarzania i zróżnicowania treningu,
 • trening jest motywujący i angażujący dla pacjenta,
 • trening w bezpiecznym środowisku,
 • dostępne narzędzia do oceny chodu,
 • obiektywne pomiary i testy,
 • monitorowanie osiągów w czasie rzeczywistym,
 • raportowanie,
 • łatwość podpięcia pacjenta i rozpoczęcia terapii.

ActiveLife

urządzenia zajęcia neurologiczne
Czym jest ActiveLife

Multimedialny system do rehabilitacji ruchowej i aktywizacji kognitywnej Activlife to wysoce specjalistyczny sprzęt, który nie tylko rehabilituje, ale też przysparza pacjentom wiele zabawy.

Cyberoko C-Eye® PRO

sala ćwiczeń ośrodek neurorehabilitacyjny
Czym jest Cyberoko C-Eye® PRO
 • C-Eye® PRO jest produktem medycznym, wykorzystującym technologię śledzenia wzroku. Jest to jedyne narzędzie, które pomaga personelowi medycznemu w ocenie stanu świadomości oraz rehabilitacji pacjentów z różnorodnymi zaburzeniami neurologicznymi, bazujące na interakcji
  wzrokowej. 

Erigo Pro

urządzenie terapia neurologiczna
Czym jest Erigo Pro

Jest to specjalistyczny stół pionizujący, szczególnie dedykowany pacjentom neurologicznym. Umożliwia naprzemienne obciążanie nóg, jak podczas chodzenia. Zapewnia pacjentowi możliwość przebywania w pozycji pionowej z równoczesną symulacją chodu, dzięki czemu zapobiega niekorzystnym skutkom unieruchomienia i przygotowuje do prób samodzielnego stania czy chodzenia.