osrodekneurorehabilitacji.pl

SPRZĘT

 

020 1 1 Ośrodek Neurorehabilitacji w Turce
Lokomat Pro 6
Urządzenie wspierające reedukację chodu, jedyne tego typu urządzenie dostępne na Lubelszczyźnie
009 1 768x512 1 Ośrodek Neurorehabilitacji w Turce
ActiveLife
Multimedialny system do rehabilitacji ruchowej
023 1 684x1024 1 Ośrodek Neurorehabilitacji w Turce
Bieżnia C-Mill
urządzenie do reedukacji i terapii chodu
011 1 1024x684 1 Ośrodek Neurorehabilitacji w Turce
Cyberoko C-Eye® PRO
jest produktem medycznym, wykorzystującym technologię śledzenia wzroku
021 1 768x513 1 Ośrodek Neurorehabilitacji w Turce
Erigo Pro
specjalistyczny stół pionizujący dedykowany pacjentom neurologicznym

SPRZĘT

 

Lokomat Pro 6

020 1 1 Ośrodek Neurorehabilitacji w Turce
Czym jest Lokomat Pro?

Lokomat Pro to unikalne urządzenie do reedukacji chodu, umożliwiające trening na bieżni z uwzględnieniem prawidłowego wzorca chodu i dynamicznego odciążenia. Lokomat zapobiega utrwalaniu patologicznych wzorców już we wczesnym etapie rehabilitacji neurologicznej, a także umożliwia bardzo wczesne rozpoczęcie odtwarzania fizjologicznego ruchu u pacjenta.

Zastosowanie terapeutyczne Lokomat Pro:

-uszkodzenia rdzenia kręgowego,
-urazy mózgu,
-endoprotezy,
-rdzeniowy zanik mięśni
-udary,
-stwardnienie rozsiane,
-porażenie mózgowe,
-choroba Parkinsona rozpoczęcie odtwarzania fizjologicznego ruchu u pacjenta.

Bieżnia C-Mill

023-1-684x1024
Czym jest Bieżnia C-Mill

Zaawansowany system C-Mill jest niezastąpiony w  codziennej terapii funkcjonalnej. C-Mill pozwala na prowadzenie treningów w rehabilitacji wczesnointerwencyjnej. Dzięki zaawansowanemu systemowi C-Mill pozwala usprawnić wzorzec chodu, a także redukować ryzyko upadku. 

Zalety C-Mill:
 • trening chodu w sposób poprawny funkcjonalnie,
 • możliwość wielokrotnego powtarzania i zróżnicowania treningu,
 • trening jest motywujący i angażujący dla pacjenta,
 • trening w bezpiecznym środowisku,
 • dostępne narzędzia do oceny chodu,
 • obiektywne pomiary i testy,
 • monitorowanie osiągów w czasie rzeczywistym,
 • raportowanie,
 • łatwość podpięcia pacjenta i rozpoczęcia terapii.

ActiveLife

009 1 768x512 1 Ośrodek Neurorehabilitacji w Turce
Czym jest ActiveLife

Multimedialny system do rehabilitacji ruchowej i aktywizacji kognitywnej Activlife to wysoce specjalistyczny sprzęt, który nie tylko rehabilituje, ale też przysparza pacjentom wiele zabawy.

Cyberoko C-Eye® PRO

011 1 1024x684 1 Ośrodek Neurorehabilitacji w Turce
Czym jest Cyberoko C-Eye® PRO
 • C-Eye® PRO jest produktem medycznym, wykorzystującym technologię śledzenia wzroku. Jest to jedyne narzędzie, które pomaga personelowi medycznemu w ocenie stanu świadomości oraz rehabilitacji pacjentów z różnorodnymi zaburzeniami neurologicznymi, bazujące na interakcji
  wzrokowej. 

Erigo Pro

021-1-768x513-1
Czym jest Erigo Pro

Jest to specjalistyczny stół pionizujący, szczególnie dedykowany pacjentom neurologicznym. Umożliwia naprzemienne obciążanie nóg, jak podczas chodzenia. Zapewnia pacjentowi możliwość przebywania w pozycji pionowej z równoczesną symulacją chodu, dzięki czemu zapobiega niekorzystnym skutkom unieruchomienia i przygotowuje do prób samodzielnego stania czy chodzenia.