Fizjoterapia Vojta dla dzieci

Fizjoterapia metodą Vojty jest specjalną metodą terapeutyczną, która skupia się na poprawie funkcji motorycznych poprzez aktywację naturalnych wzorców ruchowych. Metoda ta została opracowana przez czeskiego pediatrę, profesora Vaclava Vojtę, i jest stosowana zarówno u dzieci, jak i u dorosłych z różnymi schorzeniami neurologicznymi.

turka - fizjoterapia vojta lublin

Jak wygląda fizjoterapia metodą Vojty?

Terapia Vojta jest prowadzona przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę specjalizującego się w tej metodzie terapeutycznej. Sesje terapeutyczne odbywają się w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach, które są wyposażone w odpowiednie urządzenia i przybory.
Podczas sesji terapeutycznych pacjent jest umieszczany w jednej z trzech pozycji: leżącej na plecach, leżącej na brzuchu lub siedzącej. Terapeuta stosuje różne techniki stymulacyjne, które polegają na wywoływaniu naturalnych wzorców ruchowych i aktywacji odpowiednich grup mięśniowych.

W trakcie terapii Vojty terapeuta wykonuje delikatne dociski na specjalne punkty na ciele pacjenta, które są odpowiedzialne za wywołanie wzorców ruchowych. Terapeuta również wykonuje ruchy głową pacjenta, rotacje kończyn czy stabilizuje odpowiednie części ciała, aby wywołać pożądane reakcje motoryczne.

Podczas sesji terapeutycznych istotne jest zaangażowanie pacjenta. Terapeuta instruuje pacjenta lub jego opiekunów w odpowiednim wykonywaniu ćwiczeń i technik Vojty. Istotne jest utrzymanie relaksu i koncentracji podczas wykonywania terapii, aby zapewnić optymalne efekty.

Terapia metodą Vojty jest zazwyczaj prowadzona w serii sesji, regularnie powtarzanych w ustalonych interwałach czasowych. Ważne jest również kontynuowanie ćwiczeń w domu, zgodnie z zaleceniami terapeuty.

Warto zaznaczyć, że fizjoterapia Vojta jest indywidualnie dostosowana do potrzeb pacjenta. Terapeuta analizuje stan pacjenta, jego umiejętności motoryczne oraz cele terapeutyczne, aby opracować spersonalizowany program terapeutyczny.

Fizjoterapia Vojta może być stosowana zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Metoda ta ma na celu poprawę funkcji motorycznych, koordynacji ruchowej, siły mięśniowej i równowagi. Dzięki regularnym sesjom terapeutycznym i konsekwentnemu wykonywaniu ćwiczeń w domu pacjenci mogą osiągnąć znaczące postępy w swoim rozwoju motorycznym i poprawić jakość swojego życia.

turka - fizjoterapia vojta rzeszów
fizjoterapia vojta lublin - turka

Wykorzystanie innowacyjnych technik

Terapia Vojta opiera się na założeniu, że organizm człowieka posiada wrodzone, naturalne wzorce ruchowe, które można wykorzystać do poprawy funkcji motorycznych. Nasz doświadczony zespół fizjoterapeutów dziecięcych wykorzystuje techniki Vojta, które polegają na wywoływaniu specyficznych reakcji ruchowych w organizmie dziecka poprzez odpowiednie stymulowanie określonych punktów na ciele.

fizjoterapia vojta rzeszów - turka

Zalety fizjoterapii Vojta

Terapia metodą Vojty ma wiele zalet dla dzieci z zaburzeniami neurologicznymi. Oto kilka głównych korzyści, które mogą wyniknąć z tego rodzaju terapii:
 
1. Wzrost siły mięśniowej

Angażując różne grupy mięśniowe, prowadzimy do ich aktywacji i wzmocnienia. Poprzez wywoływanie naturalnych wzorców ruchowych, terapia ta pomaga w rozwijaniu siły mięśniowej i poprawie funkcji motorycznych.

 

2. Poprawa koordynacji ruchowej

Zaburzenia neurologiczne często wpływają na koordynację ruchową dziecka. Fizjoterapia metodą Vojta koncentruje się na stymulacji odpowiednich reakcji ruchowych, które wpływają na poprawę koordynacji i płynności ruchów.

 

3. Rozwój zdolności funkcjonalnych

Celem terapii jest wspieranie rozwoju zdolności funkcjonalnych u dzieci. Poprzez stymulację naturalnych ruchów, możemy wpłynąć na poprawę umiejętności takich jak siedzenie, wstawanie czy chodzenie.

 

4. Poprawa kontroli posturalnej

Terapia metodą Vojty skupia się na poprawie kontroli posturalnej, czyli zdolności do utrzymania stabilnej postawy ciała. Poprzez odpowiednie bodźce i stymulację punktów na ciele, wpływamy na mięśnie głębokie, poprawiając stabilność postawy i równowagę dziecka.

 

Zachęcamy do skorzystania z terapii metodą Vojty – znajdujemy się w Lublinie, przy ul. Klonowej 33.

Skontaktuj się z nami!