Ośrodek Neurorehabilitacji w Turce wyposażony jest Lokomat – robotyczny system wspomagający rehabilitację Pacjentów z zaburzeniami ruchu, szczególnie tych związanych z uszkodzeniami rdzenia kręgowego, pourazowymi urazami mózgu, czy też innymi schorzeniami neurologicznymi.

Urządzenie kontroluje ruchy kończyn dolnych Pacjenta i umożliwia symulację chodu. Terapia ta jest prowadzona pod nadzorem specjalistów, którzy mogą dostosować parametry terapii do indywidualnych potrzeb każdego Pacjenta.

Celem terapii lokomatycznej jest poprawa funkcji ruchowych Pacjenta, zwiększenie siły mięśniowej, poprawa koordynacji ruchowej oraz zwiększenie niezależności w codziennych czynnościach. 

Każdy przypadek jest oceniany indywidualnie przez zespół specjalistów  Ośrodka Neurorehabilitacji, którzy decydują o odpowiedniości terapii lokomatycznej dla danego Pacjenta. Terapia ta może być stosowana zarówno jako główna forma rehabilitacji, jak i jako uzupełnienie innych metod terapeutycznych.

 
 
 
 
maszyny do ćwiczeń neurorehabilitacja